Vastuullisuus

Vastuullisuus­missio

Turbotiimi luo Suomeen menestystarinoita, jotka edistävät yhteisön hyvinvointia, talouden kasvua ja kestävää kehitystä

Eettisyys ja lainkuuliaisuus

Noudatamme toiminnassamme lakia, säädöksiä ja yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja toimintatavoillamme pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme toimivat samoin.

Työyhteistön hyvinvointi

Panostamme työyhteisön hyvinvointiin huomioimalla yksilöiden ja tiimien vahvuudet ja tavoitteet.

Varmistamme työyhteisön jäsenten tasavertaisen kohtelun.

Tarjoamme turvallisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia edistävän työympäristön.

Vastuu ympäristöstämme

Teemme yrityksenä käytännön toimia, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta:

Vastuulliset tuote- ja tavaraostot

Toimistolla syntyvän jätteen kierrätys

Energian ja luonnonvarojen kohtuullinen kulutus

Kestävä talous

Kehittämällä asiakkaidemme yritystoimintaa olemme mukana edistämässä taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa ja luomassa uusia työpaikkoja.

Sijoitamme saavuttamaamme tietoa, osaamista, ja pääomaa edelleen toimintamme kehittämiseen ja yhä parempien palvelujen tuottamiseen.