Tietosuojaseloste

Johdanto

Yksityisyyden suoja on meille tärkeä. Turboteam Oy on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvän tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste kuvastaa sitä, miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi kaikessa toiminnassa. Meillä rekisteripitäjänä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Turboteam Oy on henkilötietojesi rekisterinpitäjä.

Kauppalankatu 4-6, 05800 Hyvinkää (Suomi/Finland)

Puh.  tai sähköposti: results (a) turboteam (.) fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittely

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi pääasiallisesti Turboteam Oy:n palvelujen tarjoamiseksi ja päivittämiseksi, sekä työnhaku- ja urapalveluiden tuottamiseksi ja tarjoamiseksi, työnhakijoiden ja asiakasyritysten yhteen saattamiseksi sekä näihin toimintoihin kulloinkin liittyvien palveluiden kehittämiseksi, asiakasviestinnän- ja suhteiden hoitamiseksi ja markkinoinnin ja mainonnan toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietoja myös, kun laki sitä meiltä edellyttää tai kun oikeutetut etumme sen mahdollistavat. Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Tietyissä tilanteissa keräämme myös tietoja muista ulkopuolisista lähteistä nimenomaisella suostumuksellasi tai lain sallimissa rajoissa. Käsittelyn käyttötarkoitus (eli sopimus, suostumus, oikeutettu etu tai lakisääteinen velvoite) määrittää, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein.

3. Tietojen luovuttaminen ja käsittely

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta tietojasi kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tapauksissa. Viranomaiset: Saatamme joutua luovuttamaan jotain tietoja viranomaisille tai lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys. Teemme näin ainoastaan pätevästä tuomioistuimen päätöksestä tai viranomaisen määräyksestä tai haasteesta. Suostumus: voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Suora hakemus tiettyyn asiakasyrityksen avoinna olevaan tehtävään katsotaan suostumukseksi luovuttaa hakutietosi kyseiselle asiakasyritykselle. Keräämiämme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. tekniseen ylläpitoon tai kampanjoiden toteuttamiseen), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittely lainmukaisuudesta.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Ohessa yhteenvetoa siitä mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Sinulla on mm. oikeus peruuttaa suostumus, tarkastus- ja oikaisuoikeus, oikeus käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen, suoramarkkinoinnin kielto-oikeus, oikeus tulla unohdetuksi, pyytää tietojen poistamista, pyytää siirtoa järjestelmästä toiseen sekä valitusoikeus. www.tietosuoja.fi .

5. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi käsitellyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä niin edellyttää, niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 2. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa tai siihen asti, kun saamme poistopyynnön. Kaikki tiedot liittyen työnhakuun säilytetään rekisterissämme kaksi (2) vuotta viimeisestä toimenpiteestä tai yhteydenotosta. Asiakassuhteisiin liittyvät asiakastiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa asiakassuhteen päättymisestä. Muiden selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten tietojen osalta tiedot säilytetään niin kauan kuin suostumus on voimassa. Tämän jälkeen tietosi ensin poistetaan näkyvistä käyttäjiltämme ja varoajan jälkeen poistetaan lopullisesti myös varmuuskopioistamme tai tehdään tunnistamattomaksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa. Keräämämme tietoja säilytetään ja käsitellään osaksi Euroopan talousalueen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun käyttämämme palvelutarjoaja sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käyttämämme palveluntarjoaja on sopimuksilla sitoutunut varmistamaan, että kaikessa henkilötietojen käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso sekä kaikki tapahtuu henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6. Evästeiden käyttö

Voimme kerätä sinun tietokonettasi tai muuta digitaalista laitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on ns. cookie-toiminto on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai esim. kännykkään lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuoille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita kävijöiden tietokoneita tai muita digitaalisia laitteita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Sinulla on oikeus estää evästeiden käyttö, mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluidemme toimintaan. Voit tyhjentää evästeet esim. käyttämäsi tietokoneen asetuksista.

7. Automaattinen päätöksenteko, profilointi sekä arkaluonteiset tiedot

Henkilötietojesi käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa. Henkilötietojesi käsittely ei sisällä myöskään ns. arkaluonteisia henkilötietoja kuten: rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä ja biometrisiä tietoja, tai luonnollisen henkilön terveyteen tai seksuaaliseen käyttäytymiseen tai suuntautumiseen liittyviä tietoja.

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehitämme jatkuvasti tietosuojakäytäntöämme, mikä vuoksi voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua mm. lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä tietosuojasivustolla muutoksien huomaamiseksi. Tarvittaessa voimme ilmoittaa muutoksista myös sinulle suoraan.